Dialog Nabi ISA A.S dengan Iblis

Dikatakan dari Ibu Abbas bahwasanya Pada suatu ketika Iblis laknatullah pernah bertemu di Pintu Baitul Maqdis dengan Nabi Isa. Ketika Itu Nabi Isa hendak pergi shalat namun ia didatangi oleh Iblis.

Iblis berkata kepada Isa A.S,””Sesungguhnya engkau tidak pantas menjadi seorang hamba, sebaiknya engkau menjadi Tuhan.”

Nabi Isa as selalu berusaha melepaskan diri dari gangguan iblis terlaknat itu, namun masih belum bisa terlepas.

Kemudian Iblis berkata lagi,”Tidak patut engkau menjadi hamba.”

Nabi Isa as lalu memohon pertolongan kepada Allah SWT dan kemudian Malaikat Jibril datang bersama Mikail. Iblis dikepung lalu iblis dihantam dengan sayap Malaikat Jibril dan dibuang ke lembah jurang.

Iblis tidak muda menyerah,lalu ia berkata”Aku tidak mengatakan bahwa engkau adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan yang lain. tetapi maksud saya engkau adalah Tuhan di bumi dan Allah SWT Tuhan di langit.”

Mendengar perkataan iblis yang demikian itu, Nabi Isa as berteriak sekeras-kerasnya hingga Malaikat Israfil turun ke bumi.

Malaikat Jibril dan Mikail yang melihat hal itu segera menangkap iblis kemudian Malaikat Israfil menghantam iblis dengan sayapnya lalu dibuang ke matahari. Nabi Isa as kemudian pergi, tapi masih sempat saja iblis menggoda.

“Wahai Isa, aku bertemu engkau pada hari ini mengalami kesulitan yang sangat luar biasa.”

Isa A.S berkata “wahai makhluk terlaknat, ceritakan kepadaku apa yang kamu perbuat terhadap umat Nabi Musa?”, iblis menjawab, “wanita yahudi aku jadikan menguasai mereka”,

Isa bertanya, ”apa yang kamu perbuat terhadap umatku?”, iblis menjawab, “mereka saya perintah agar menjadikan kamu sebagai Tuhan”

Isa bertanya, “apa yang kamu lakukan terhadap umat Muhammad?”, iblis menjawab, “saya tidak mampu menggoda mereka, akan tetapi mereka saya rayu senang terhadap dinar dan dirham, sehingga itu lebih mereka senangi dari pada lafazh La Ilaha Illallah”.

Sumber : http://jakartacitizen.blogspot.co.id/2015/10/dialog-nabi-isa-as-dengan-iblis.html?m=1#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *