Dusta yang Sopan

Amirul Mukminin, Umar bin Khattab merupakan khalifah yang begitu juhud terhadap kesehariannya dalam hidup. Ia tak menginginkan satu pun dari rakyatnya hidup serba kerkesusahan.

Suatu hari beliau berkunjung ke Syam, menemui Muawiyyah bin Abi Sufyan, gubernurnya kala itu. Muawiyyah menyambut kedatangan sang khalifah di sebuah gedung pertemuan yang besar. Mendapat perlakuan ini Umar marah besar, dan memperingatkan Muawiyyah dengan perlakuannya ini.

Mendapati hal ini Muawiyyah menjawab dengan cerdik,“Wahai khalifah kami hidup di negeri yang penuh dengan mata-mata pengintai dari pihak musuh. Sementara wajib bagi kita untuk menampakkan kebesaran pemerintahan kaum muslimin agar musuh menjadi gentar dan takut. Akan tetapi bila engkau melarangku berbuat begini, maka aku akan menggantinya.”

Umar berkata,“Kalau yang engkau katakan adalah benar, maka itu adalah hasil pemikiran yang baik. Akan tetapi bila yang kau katakan adalah batil,maka itu adalah dusta yang sopan.”

Sumber : https://www.kiblat.net/2018/05/21/dusta-yang-sopan/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *