Nuruddin Zanki Mendapat Keluhan dari Yahudi

NURUDDIN ZANKI bersama pasukannya suatu saat datang di wilayah Al Jazirah. Ia memasuki benteng, sedangkan pasukannya mendirikan tenda.

Salah satu pejabatanya, Amir Izuddin Abu Bakr Ad Dubisi menggunakan rumah seorang Yahudi untuk singgah dan memerintahkan pemiliknya keluar.

Penganut Yahudi pun datang mengadu kepada Nuruddin Zanki yang saat itu berada di atas pelana kuda, sedanglan Ad Dubisi berdiri di bawah Nuruddin Zanki. Setelah mendengar keluhan penganut Yahudi itu, Nuruddin Zanki melihat Ad Dubisi dengan pandangan penuh kemarahan, tanpa berbicara kepadanya.

Setelah itu, Nuruddin Zanki pun memerintahkan pasukannya untuk mencabut tenda-tenda mereka. Saat itu, tanah wilayah itu berlumpur hingga tidak layak untuk didirikan tenda di atasnya. (Ar Raudhatain, 1/184.

Sumber : https://www.hidayatullah.com/kajian/hikmah/read/2018/02/20/135923/nuruddin-zanki-mendapat-keluhan-dari-yahudi.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *