Kenapa Mi’raj terjadi di Baitul Maqdis, Bukan di Masjidil Haram?

Isra Mi’raj adalah peristiwa luar biasa yang pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sungguh sebuah keajaiban yang mana teknologi kita yang sudah modern seperti sekarang inipun tak akan mampu menyamainya.

PERISTIWA isra mi’raj mengandung banyak pelajaran berharga. Para ulama tak luput membahasnya.

Bagimana peristiwa luar biasa itu bisa terjadi? kenapa Rasulullah SAW harus diperjalankan dulu ke Palestina? Kenapa mi’raj ke langit tidak langsung dari Mekah?

Ternyata ada hikmah dibalik semua itu.

Para ulama menyebutkan beberapa hikmah terjadinya isra’. Berikut ini penjelasannya.

1. Untuk menampakkan kejujuran dan semakin memperkuat hujjah terhadap pengakuan beliau shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam bahwa beliau melakukan isra dan mi’raj dalam satu malam. Hal ini nampak ketika orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam tentang sifat Baitul Maqdis untuk menguji apakah beliau betul-betul ke sana tadi malam atau tidak. Maka beliau menjawab dan menggambarkan sifat-sifatnya dan mereka (Quraisy) membenarkannya. Akan tetapi mereka tetap mengingkari peristiwa isra dan mi’raj ini.

2. Agar beliau mendapatkan keutamaan berupa melihat kedua kiblat dalam satu malam.

3. Untuk menampakkan hubungan yang sangat erat antara Mekah dan Baitul Maqdis yang keduanya merupakan kiblat kaum muslimin.

4. Karena Baitul Maqdis adalah tempat berhijrahnya kebanyakan nabi sebelum beliau, sehingga tatkala beliau melakukan perjalanan ke sana, maka beliau tidak tertinggal dari amalan keutamaan yang dilakukan oleh para nabi sebelum beliau.

5. Untuk menampakkan keutamaan beliau di atas para nabi selain beliau, tatkala beliau berjumpa dengan mereka di Baitul Maqdis lalu beliau shalat mengimami mereka. (Lihat: Syarh Ath-Thohawiyah oleh Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Ar-Rojihy serta Syaikh Sholih bin ‘Abdil ‘Aziz Alu Asy-Syaikh -hafizhohumallah-).

Source : https://www.islampos.com/kenapa-miraj-terjadi-di-baitul-maqdis-bukan-di-mekkah-81478/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *